Skriv dig op Oplev fremtidens sundhedshus

OpusCare er din partner inden for sundhedscentre

OpusCare udvikler projekter inden for sundheds- og rehabiliteringsområdet. Derudover arbejder vi med udvikling af boligkoncepter til seniorer samt andre relevante specialboliger.


OpusCare har til hensigt at udvikle sundhedscentre i hele Danmark og arbejder allerede nu med flere projekter rundt om i Danmark.


Behovet for sundhedscentre er stort i både de store og mellemstore byer. I mange byer, som ligger i landets yderområder, er der et særligt behov for løsninger, der kan tiltrække sundhedsfaglige til byerne. Her vil OpusCare kunne bidrage til at løse nogle af disse problemer.   

Vi skaber fremtidens sundhedshuse

Udviklingen går i retning af større sundhedscentre, hvor flere sundhedsområder samles i et hus. OpusCares kerneydelse er udvikling og drift af fremtidens store sundhedshuse. Her skal brugerne kunne tilbydes en lang række sundhedsydelser som f.eks. læge, tandlæge, fysioterapi, akupunktur, psykolog mv. OpusCare centrene har en mission om at fremme det generelle sundhedsniveau, hvorfor sygdomsforebyggelse igennem information og påvirkning af livsstil er et vigtigt udgangspunkt for OpusCare i daglige arbejde.

Faglighed og drift styrkes

For klinikker og sundhedsfagligt personale giver husene mulighed for at trække på fælles service- og administrative faciliteter. Det betyder, at der frigøres ressourcer til de primære arbejdsområder og til at drive en mere effektiv og økonomisk sund virksomhed. Derudover åbner samarbejdsmulighederne i et center op for brobygning og udveksling af viden mellem de forskellige sundhedsfaglige områder.

Til fordel for brugerne

Flere ressourcer til behandlernes primære arbejdsområder betyder mere tid til den enkelte bruger, der også vil nyde godt af at have alle sundhedstilbud samlet et sted – f.eks. i form af gode parkeringsforhold, smidigere henvisning fra en specialist til en anden og aktiviteter, der inspirerer til et sundt og aktivt liv samt skærper opmærksomheden omkring livsstilssygdomme.

Mission

OpusCare vil medvirke til at fremme det generelle sundhedsniveau i Danmark gennem formidling af information til borgerne, ved at fungere som katalysator for samarbejde mellem sundhedsområder og ved at forbedre arbejdsbetingelser og omgivelser for sundhedsfaglige.

Vision

OpusCare vil igennem de næste 3 år sætte standarden for, hvorledes sundhedscentre i Danmark skal udvikles og drives. Der skal inden for denne periode åbnes minimum 5 centre, og der skal igangsættes byggeri af yderligere 5 centre. Selskabet skal drives ud fra en økonomisk sund model, således at der sikres overskud for hver enkelt projekt. Ligeledes skal de efterfølgende driftsopgaver gennemføres med positiv indtjening efter 1 år.

Strategiske Partnere

For at sikre en optimal drift af sundhedscentrene har OpusCare indledt et tæt samarbejde med en række strategiske partnere inden for mange specialer.

 • Arkitekt: KPF Arkitekter – udvikling, tegning og projektering af centre
 • Entreprenør: Endnu ikke valgt faste strategiske samarbejdspartnere
 • Revisor og økonomisk konsulent: Revisionsselskabet Deloitte
 • Rekruttering og vikarservice: MedPro A/S
 • Computer og It systemer: Samarbejdspartnere endnu ikke valgt
 • Finansiering og leasing: Samarbejdspartner endnu ikke valgt
 • Center manager: OpusCare ansætter center manager
 • Reception og sekretær: OpusCare ansætter personale til drift af reception og sekretærservice
 • Drift af laboratorier: OpusCare ansætter nødvendigt personale eller finder strategisk samarbejdspartner

Fakta om OpusCare

 • OpusCare forbedrer menneskers sundhedsniveau og livsglæde.
 • OpusCare sikrer sammenhæng og højere grad af tryghed for mennesker, hvad angår adgang til forebyggelse, behandling og pleje inden for sundhed og sygdomme.
 • OpusCare sætter nye standarder for, hvad borgere kan forvente af sundhedsydelser.
 • OpusCare ønsker at skabe Danmarks mest succesfulde sundhedskoncept, som tager udgangspunkt i samfundets øgede og ændrede krav til behandling og forebyggelse af sygdomme.
 • OpusCare drives af personer med stor erfaring inden for udvikling af erhvervsejendomme samt sundheds- og lægehuse.
 • OpusCare samarbejder med en lang række specialister inden for relevante områder, som medvirker til, at vores sundhedscentre bliver en succes for alle interessenter.


Læs mere om OpusCares drift af sundhedshusene

Læs mere om OpusCares målgruppe