Socialpædagogiske og socialpsykiatriske indsatser

Til børn, unge og voksne 

Vores ydelser


OpusCare beskæftiger sig med socialpædagogisk og socialpsykiatrisk arbejde, hvor den pædagogiske tilgang er Low arausal, Containing og anden deeskalerende pædagogik plus omsorg og nærvær som en selvfølge. Vi varetager alle opgaver bygget på tillid, ordentlighed og faglig kvalitet. 


Vi modtager henvendelser fra alle landets 98 kommuner, 5 regioner og private tilbud, men leverer ydelserne i Jylland.


Vi leverer følgende socialpædagogiske og socialpsykiatriske indsatser til børn & unge:

 • Akut anbringelse jf. Barnets lov § 12 stk. 3

  (Serviceloven § 4, stk. 4)

 • Anbringelse på eget værelse jf. Barnets lov § 46

  (Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7)

 • Ungestøtte jf. Barnets lov § 114 og 115

  (Serviceloven § 76)

Vi leverer følgende socialpædagogiske og socialpsykiatriske indsatser til voksne:

 • Akuttilbud jf. Serviceloven § 4, stk. 4

 • Støtte i borgerens egen bolig jf. Serviceloven § 85

 • Aktivitets- og samværstilbud jf. Serviceloven § 104

Målgruppe

Børn & unge

Vores målgruppe er børn og unge med sociale problemer og/eller særlige behov, eksempelvis nedsat psykisk funktionsevne. Målgruppen inkluderer derfor (ikke udtømt): Omsorgssvigt, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, misbrug og kriminalitet. Herunder også diagnoser som borderline, skizofreni, autisme, mental retardering med videre.


Vi brænder for at arbejde med børn og unge med komplekse problemstillinger, ofte med sammenbrud i anbringelsesforløb. Vi flytter ikke de unge ind hos os, men vi flytter i stedet indsatsen ud til den unge og tilpasser støtten individuelt ud fra den enkeltes præmisser, ressourcer og forudsætninger.


Vi ønsker at alle børn og unge vokser op i tryghed og derfor laver vi også individuelle forløb til børn og unge som har været udsat for social vold. Vi afhenter barnet og kører det til en hemmeligholdt adresse.

Voksne

Skal indsatser til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer have en effekt, så skal indsatserne være skræddersyet til den enkelte borger. Derfor arbejder vi i OpusCare udelukkende med individuelt tilpassede ydelser.


Vores målgruppe er voksne med nedsat psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Målgruppen inkluderer derfor (ikke udtømt): Udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, misbrug, kriminalitet, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse med videre. Herunder også diagnoser som borderline, skizofreni, autisme, ADHD, mental retardering med videre.


Vi brænder for at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger, ofte med et længere forløb af forskellige indsatser bag sig. Vi flytter ikke borgeren ind hos os, men vi flytter i stedet indsatsen ud til borgeren og tilpasser støtten individuelt ud fra den enkeltes præmisser, ressourcer og forudsætninger.

Vores koncept

 

 

  • Medarbejdere med erfaring ift. indsatser til borgere med komplekse problemstillinger.
  • Genkendelig struktur og rammer.
  • Krav der matcher ressourcer.
  • Aktiviteter som giver livskvalitet.
  • Pædagogik med udgangspunkt i borgers forudsætninger.
  • Omgivelser og rammer som støtter og giver ro.
  • Faglig dokumentation som tydeliggør indsatsen samt giver faglig viden og inspiration til det videre forløb.
  • Samarbejde fra akut til videre forløb, f.eks implementering af pædagogik, dagsstruktur osv.

Hvorfor vælge os?


Vores primære værdier er loyalitet, ærlighed og ordentlighed, samt en struktureret tilgang til det pædagogiske arbejde. Dét mener vi er den rette opskrift, for at skabe det fornødne engagement i relationen til både vores samarbejdspartnere og borgerne. Hos OpusCare tager vi vare på mennesket, og vores medarbejdere samt vikarer har solid erfaring i at håndtere indsatser omkring børn, unge og voksne borgere med komplekse problemstillinger.


Vi prioriterer din tid først og gør det med et smil.

BORGEREN I CENTRUM


Alle projekter i samarbejde med OpusCare bliver individuelt planlagt og udført af kompetent og målrettet personale, som har en massiv erfaring i netop disse opgaver. Pædagogikken vil tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger og individuelle behov, således at vi i tæt samarbejde med kommunen tilrettelægger den helt rigtige indsats i den periode, hvor vores medarbejder varetager borgeren.

KONTINUITET


Kontinuitet en del af vores grundkoncept – vi ved af erfaring, at dette skaber tryghed og ro. Derfor er et samarbejde mellem institutioner, kommuner og OpusCare vigtigt for at kunne skræddersy individuelt tilrettelagt indsatser. Vores kerneværdi mærkes også i høj grad hos den enkelte borger, der vil opleve stabilitet og og kontinuitet ved, at det er faste medarbejdere, der bliver tilknyttet den enkelte borger.

MEDARBEJDERE


Medarbejdere hos OpusCare er har alle relevant faglig erfaring og benene solidt plantet på jorden.

Hos os tilstræber vi, at vores medarbejdere efterlader en rolig fornemmelse og et tilsagn om, at der er styr på tingene. Tilknytning af medarbejdere afhænger af kundens størrelse og opgaven. Dvs. at vi sammensætter et ”team” til at varetage kundens og den enkelte borgers behov.

Vores kunder siger om os

STABILITET, RO OG ORDENTLIGHED


OpusCare har i en periode haft en special opgave i forbindelse med en verbal udadreagerende borgeren. Medarbejderne fra OpusCare har arbejdet målrettet og fagligt med borgeren og er kommet godt i mål med de pædagogiske opgaver. Der har for borgeren været forudsigelighed, genkendelighed og ordentlighed, da der har været få - og de samme medarbejdere fra OpusCare tilknyttet. Den stabilitet omkring beboeren har også haft god effekt på både personale og de øvrige beboere. Det har givet ro og der ses igen flere af beboere i fællesarealerne. Personalet har fået mulighed for at have mere fokus på de øvrige beboerne samt andre beboer relaterede opgaver.


Tina Gjettermann Hviid

Bostedet Hadsund

KONTINUITET OG PROFESSIONALISME


Opuscare har grundet rekrutteringsudfordringer gennem 6 mdr. fast varetaget vikarydelser på Neurocenter Østerskoven ifm. implementering af en strategisk indsats omkring stabilitet og kontinuitet for såvel borgere som personale. Vi havde gennem hele processen et tæt og  professionelt samarbejde med ejeren af Opuscare, og vikarerne løftede opgaverne til fulde. Det har givet personalet den fornødne ro til at prioritere og varetage de fagprofessionelle opgaver, og bidraget til at de sammen med det faste personale har givet borgerne en mere rolig og stabil hverdag med genkendelige ansigter.


Christine Nørgaard

Neurocenter Østerskoven