Anbringelse på eget værelse

Jf. Barnets lov § 46 (Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7)

Anbringelse på eget værelse jf. Barnets lov § 46


Hos OpusCare tilbyder vi støtte til unge anbragt på eget værelse jf. Barnets lov § 46. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og leverer konkrete serviceydelser efter myndigheds vurderinger. Støtten varetages i den unges eget hjem, og det kan aftales, at den unge har mulighed for at få telefonisk kontakt hele døgnet.


Den unge bliver tilknyttet et fast team på 2-4 medarbejdere, så vi sørger for kontinuitet i relationen. Teamet dækker hinanden ind ved ferie og sygdom, så vidt muligt.

Vi vægter højt at støtte op om, at den unge kommer i uddannelse, praktik eller lign. Vi tilrettelægger tiden sammen med den unge, så det er fleksibelt i forhold til den unges hverdag.


Vi ønsker at alle børn og unge vokser op i tryghed og derfor laver vi også individuelle forløb til børn og unge som har været udsat for social vold.  Vi afhenter barnet og kører det til en hemmeligholdt adresse.