Ungestøtte

Jf. Barnets lov § 114 og 115 (Serviceloven § 76)

Ungestøtte jf. Barnets lov § 114 og 115


Vi tilbyder ungestøtte til unge, der tidligere har været anbragt eller haft en kontaktperson tilknyttet. Vi vægter kontinuitet og fleksible tilrettelæggelser, som på vores andre indsatser.


Den unge bliver tilknyttet enten et fast team af medarbejdere eller en fast kontaktperson, så vi sørger for kontinuitet i relationen.

Vi støtter op om, at den unges uddannelse, praktik eller lign. Vi tilrettelægger indsatsen sammen med den unge, så det er fleksibelt i forhold til den unges hverdag.


Vi ved, at de unge ofte har et sparsomt netværk og vil derfor gerne støtte dem i overgangen til voksenlivet.