Kontakt os

 

For en uforpligtende samtale

Kontakt OpusCare

DØGNBEMANDET VAGTTELEFON

 

Vores telefon er døgnbemandet.

Du er også velkommen til at udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

 
 
 
Akut anbringelse jf. Barnets lov § 12 stk. 3
Anbringelse på eget værelse jf. Barnets lov § 46
Ungestøtte jf. Barnets lov §§ 114 og 115
Akuttilbud jf. Serviceloven § 4, stk. 4
Støtte i borgerens egen bolig jf. Serviceloven § 85
Aktivitets- og samværstilbud jf. Serviceloven § 104
Vikarydelser
Andet
 
 
 

Privatlivspolitik

Intet data vil på noget tidspunkt blive videregivet til 3. part uden forudgående tilladelse.


Behandling af personoplysninger

OpusCare anvender dine personoplysninger udelukkende med det formål at behandle din ansøgning og eventuelle ansættelse hos os. Vi anvender således dine personoplysninger for at kunne administrere din ansættelse, herunder fordeling af vagter samt aflønning af dine timer. Dette omfatter blandt andet, at vi skaber og vedligeholder dine informationer i et fortroligt medarbejderkartotek, der udelukkende kan ses af ejer samt HR-administration ved OpusCare. Vi registrerer dit navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer og eventuelt autorisationsID. I bilaget til den kontrakt du udfylder ved ansættelse, registreres desuden dit CPR nummer samt registrerings- og kontonr. Alle dine personoplysninger bliver registeret online i vores vagtplanlægningsystem samt lønsystem, som kun ejer af OpusCare, HR-administration samt revisor har adgang til. Ansøgningsformular samt eventuel kontrakt opbevares desuden på krypteret ekstern harddisk. Ved afsluttet ansættelse, gemmer vi dine oplysninger i 1 år, blandt andet af hensyn til, hvis du søger ansættelse hos os i fremtiden. Hvis du ikke ønsker, at vi beholder dine oplysninger efter endt ansættelse, sletter vi disse fra alle registrerede steder hos os, i det omfang loven tillader os at gøre dette.

Du kan som ansat hos os til hver en tid bede om indsigt i den persondata, der er registreret i relation til dit engagement.


Retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, du giver til vores indsamling og videre behandling af oplysningerne, når du ansøger om ansættelse. Behandling af personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i persondatalovens § 6 stk. 1 nr. 1 og i persondataforordningen artikel 6, stk. 1 litra a.


Videregivelse af oplysninger

Som vikarbureau og ekstern leverandør videregiver vi dine personoplysninger i form af navn, faggruppe samt faglige kompetencer til den/de specifikke samarbejdspartnere, hvor du skal udføre dit arbejde.


Samtykke til behandling af persondata – ved ansøgning
Når du sender en ansøgning, giver du samtykke til, at vi må bruge de oplysninger, som du har oplyst/vedhæftet i ansøgningsskemaet. Oplysningerne danner grundlag for din eventuelle ansættelse.


Opbevaring

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet.


Hvem har adgang til persondataoplysninger

Ejeren af virksomheden, ansatte i administrationen og revisor. Såfremt 3 parts leverandører gives adgang til persondataoplysninger, vil dette ske ved samtidigt indgåelse af databehandler aftale med 3. parts leverandøren.


Hvornår slettes data

OpusCare opbevarer grundlæggende dine data 1 år tilbage, efter endt ansættelse. Herefter slettes alle dine data.


Adgang til dine personoplysninger

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

Du kan også bede om, at vi retter eller opdaterer oplysninger, eller anmode om at vi sender dine personoplysninger til dig, hvis dette er teknisk muligt. Du kan også altid anmode om, at vi sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller anmoder om, at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger.Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bede du kontakte os på mads@opuscare.dk 


Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykke. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os på mads@opuscare.dk.


Klageret

Som medarbejder eller vikar tilknyttet OpusCarehar du også klageret. Klager over vores behandling af oplysninger skal rettes til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at følge dette link:www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er lovlig, håber vi, at du vil kontakte os først på mads@opuscare.dk, således vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.