Tanken og ideen til at stille mandskab til rådighed i en socialpædagogisk indsats til plejehjem hvor der er borgere som lider af demens med psykiatridiagnose.

Specialindsatsen går ud på, at stille socialpædagogisk mandskab til rådighed for plejehjem Dvs. at OpusCare varetager, helt eller delvis, den socialpædagogiske opgave omkring borgeren.

OpusCare kan, hvis det er påkrævet, være tilstede 24 timer i døgnet, med en faglig indsats der bakker op omkring validering, low arousel og støtte til det etablerede personale. Dette således at det etablerede personale får optimal tid til plejeopgaver og lignende.

hands, old, young