Bostøtte


Jf. Serviceloven § 85


Støtte i borgerens egen bolig § 85


Vi tilbyder bostøtte i borgeren bolig i op til 24 timer i døgnet. Vi arbejder med udgangspunkt i den enkeltes behov og leverer konkrete serviceydelser efter myndigheds vurderinger. Er der opsat indsatsformål og indsatsmål, arbejder vi systematisk ud fra disse.


Støtten gives i borgerens eget hjem, og det kan aftales, at borgeren har mulighed for at få telefonisk kontakt hele døgnet.


Der bliver tilknyttet et fast team på borgeren, så vi sørger for kontinuitet for borgeren. Teamet dækker hinanden ind ved ferie og sygdom, så vidt muligt.