Vikarydelser

Vores vikarer løser opgaverne hos dig

Vi leverer vikarer til både akutte- samt længerevarende opgaver

Vores vikarer har erfaring indenfor følgende områder:

  • Socialpædagogik
  • Socialpsykiatri
  • Skærmede afdelinger
  • Socialpædagogiske bosteder
  • Socialpsykiatriske bosteder
  • Akuttilbud/enkeltmandsprojekter

"Medarbejderne fra OpusCare har arbejdet målrettet og fagligt med borgeren og er kommet godt i mål med de pædagogiske opgaver. Der har for borgeren været forudsigelighed, genkendelighed og ordentlighed, da der har været få - og altid de samme medarbejdere fra OpusCare tilknyttet."

Tina Gjettermann Hviid, Bostedet Hadsund

Værdigrundlag hos vores vikarer

Kontinuitet


Hos OpusCare tilstræber vi i ethvert samarbejde at sende de samme vikarer til de samme opgaver - eller hvis kunden ønsker det, specifikke vikarer til særlige opgaver.

Ved at anvende de samme vikarer, kommer vores vikarer til at kende arbejdsgange, arbejdsopgaver og afdelingens faste kolleger, så de i langt højere grad kan aflaste det faste personale, og ligeledes er genkendelige hos borgerne.

Professionelle og erfarne vikarer


Vi ajourfører løbende vores kartotek over alle vores vikarers erfaring og kompetencer, så vi kan imødekomme eventuelle specifikke ønsker fra kunderne. 

Alle vikarer er håndplukket gennem en fast ansættelsesproces, og de skal fremsende dokumentation for uddannelse samt erfaring med socialpædagogiske eller socialpsykiatriske borgere, for at varetage vikaropgaver for os. Herunder indhentes straffeattest, børneattest og eventuelt aut.id på alle vikarer.

Nærvær og nærhed


Vi har hos OpusCare ambitioner om at være en mindre, men stabil og nærværende ekstern samarbejdspartner. Vi sætter en ære i at have et tæt kendskab til alle vores vikarer samt have en nær og fortrolig dialog med både vikarer og kunder, så vi konstant kan justere opgaveløsningen. Vi har god erfaring med at denne nærhed skaber tryghed hos såvel vikarer som kunder - en tryghed, som vi til enhver tid værner om.

Akutte eller længerevarende opgaver


Vores vikarer træder til, når jeres vagtplan ikke kan hænge sammen, om det så er grundet rekrutteringsudfordringer, sygefravær eller andet. Vikarerne er erfarne i at varetage såvel akutte opgaver som længerevarende projekter.

Når vi har løst en opgave hos en kunde, afslutter vi altid med en evalueringssamtale med det gode samarbejde og eventuelle fremtidige opgaver for øje – dette for at skabe gennemsigtighed og ordenligthed.

1-1 Vagtdækning døgnet rundt

Vi stiller gerne mandskab til rådighed i en socialpædagogisk indsats til plejehjem, bosteder m.fl. hvor der er borgere som lider af f.eks. demens, alzheimers eller en eventuel psykiatrisk diagnose.


Specialindsatsen går ud på, at vi stiller socialpædagogisk mandskab til rådighed, således at vores medarbejdere - helt eller delvis - varetager den socialpædagogiske indsats omkring borgeren.


OpusCare kan, hvis det er påkrævet, være tilstede 24 timer i døgnet, med en faglig indsats der bakker op omkring validering, low arousel og støtte til det etablerede personale. Dette således at det etablerede personale får optimal tid til plejeopgaver, dokumentation og andet påkrævet arbejde.